Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Úvod

Aktuality
  • Kurz SBS 1. 3. 2017

    Kurz SBS typu S začíname dňa 17.4.2023 v školiacom stredisku SBS H77 s.r.o. vo Zvolene. Na prihlášky podané po 30.3.2023 budeme odpovedať až od 13.4.2023.

H77 s.r.o. je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá ponúka vysoko profesionálne služby zamerané na odbornú prípravu v oblasti súkromnej bezpečnosti. Našou hlavnou náplňou je príprava uchádzačov na skúšku odbornej spôsobilosti:

  • - SBS kurz typ S

  • - SBS kurz typ P

Skúška je nevyhnutnou podmienkou pre prácu v SBS.

Okrem toho poskytujeme ďalšie služby:

  • - odborná príprava pre zamestnanca strážnej služby aj zamestnanca detektívnej služby

  • - odborné poradenstvo pre začínajúcich prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb SBS

Naším  hlavným cieľom je poskytovať plnohodnotné, komplexné a kvalitné služby.

Naši lektori sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti policajno-bezpečnostných služieb, zdravotníckej záchrannej služby a požiarnej ochrany. Majú bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, a preto sú schopní odovzdať maximum informácií potrebných pre úspešné zvládnutie skúšky odbornej spôsobilosti.

Nelákame klientov na bezplatné občerstvenie ani na zošity s logom našej firmy. Poskytujeme serióznu prípravu absolventov formou prepracovaných odborných výkladov, ktoré sú ľahko zvládnuteľné aj pre ľudí, ktorí sa s problematikou súkromnej bezpečnosti nikdy nestretli. Sme otvorení novým myšlienkam a nápadom, starostlivo ich študujeme a napomáhame ich formovaniu v súlade so záujmami klientov.

Ako bonus ponúkame našim absolventom celoživotné partnerstvo vo forme bezplatného poradenstva pri výkone strážnej a detektívnej služby.
 

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass