Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Certifikáty

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstvo SBS

vydalo: Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Banská Bystrica

Osvedčenie o udelení akreditácie na výkon odbornej prípravy SBS

vydalo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

 

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass