Školiace stredisko SBS s akreditáciou Ministerstva vnútra SR

H77 s.r.o.

Úvod

Aktuality
  • Kurz SBS 23. 10. 2023

    Kurz SBS typu S začíname dňa 26.8.2024 v školiacom stredisku SBS H77 s.r.o. vo Zvolene. 

H77 s.r.o. je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá ponúka vysoko profesionálne služby zamerané na odbornú prípravu v oblasti súkromnej bezpečnosti. Našou hlavnou náplňou je príprava uchádzačov na skúšku odbornej spôsobilosti:

  • - SBS kurz typ S

  • - SBS kurz typ P

Skúška je nevyhnutnou podmienkou pre prácu v SBS.

Okrem toho poskytujeme ďalšie služby:

  • - odborná príprava pre zamestnanca strážnej služby aj zamestnanca detektívnej služby

  • - odborné poradenstvo pre začínajúcich prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb SBS

Naším  hlavným cieľom je poskytovať plnohodnotné, komplexné a kvalitné služby.

Naši lektori sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti policajno-bezpečnostných služieb, zdravotníckej záchrannej služby a požiarnej ochrany. Majú bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, a preto sú schopní odovzdať maximum informácií potrebných pre úspešné zvládnutie skúšky odbornej spôsobilosti.

Nelákame klientov na bezplatné občerstvenie ani na zošity s logom našej firmy. Poskytujeme serióznu prípravu absolventov formou prepracovaných odborných výkladov, ktoré sú ľahko zvládnuteľné aj pre ľudí, ktorí sa s problematikou súkromnej bezpečnosti nikdy nestretli. Sme otvorení novým myšlienkam a nápadom, starostlivo ich študujeme a napomáhame ich formovaniu v súlade so záujmami klientov.

Ako bonus ponúkame našim absolventom celoživotné partnerstvo vo forme bezplatného poradenstva pri výkone strážnej a detektívnej služby.
 

Partneri: Autoškola Žideková | StillMass